CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacj z konferencji zamykającej projekt która odbyła się w dniach 20-21 grudnia 2015 rok w Żółkwii (Ukraina).

 

IMG 2055

Gmina Spiczyn wraz z Żółkiewską Radą Miejska zapraszają na konferencję będącą podsumowaniem uolsko - ukraińskiego porojektu pt.: „Król jest tylko jeden! Szlak Jana III Sobieskiego jako transgraniczny produkt turystyczny”. 

 

Poniżej prezentujemy plan konferencji zamykającej projekt oraz informacje dla polskich gości dotyczce transportu.

 

Transport zorganizowany dla polskich gości konferencji zorganizowany zostanie zgodnie z poniższym grafikiem odjazdów:
 
Wyjazd do Żółkwi - 20.12.2015:
godz. 6.30- Plac Zamkowy w Lublinie
godz. 7.00- Urząd Gminy Spiczyn
godz. 7.40- Miejski Dom Kultury w Piaskach
godz. 8.00- Przystanek autobusowy w Fajsławicach
godz. 10.00- Stacja benzynowa w Tomaszowie Lubelskim
 
Powrót do Lublina planowany jest w dniu 21.12.2015 o godz. 22.00.

 

 

20 grudnia 2015 r. (niedziela)

14.00* – 15.30 Obiad

15.30 – 16.00 Otwarcie konferencji

16.00 – 17.30 Sesja plenarna I

- Szlak Jana III Sobieskiego – historia współpracy

- Projekt „Król jest tylko jeden. Szlak Jana III Sobieskiego jako transgraniczny produkt

turystyczny”

- Ujednolicenie standardów Szlaku Jana III Sobieskiego (m.in. księga tożsamości,

księga imprez, księga ambasadorów marki)

- Możliwości kooperacyjne na Szlaku JIIIS w oparciu o wypracowane narzędzia

współpracy

17.30 – 18.00 Przerwa kawowa

18.00 – 19.30 Sesja plenarna II

- Inwentaryzacja dziedzictwa Jana III Sobieskiego w Europie

- Współczesne wydarzenia kulturalne związane z Janem III Sobieskim w Europie

- Ochrona dziedzictwa kulturowego na Szlaku Jana III Sobieskiego

- Dziedzictwo Jana III Sobieskiego we Lwowskim Muzeum Historycznym

- Jan III Sobieski i los cerkwi ukraińskiej w Galicji - historia i dziedzictwo turystyczne

19.30 – 20.00 Uroczyste podpisanie aktu koalicji i listu intencyjnego

20.00 – 21.00 Kolacja

21.00 – 00.00 Wieczór artystyczny

 

21 grudnia 2015 r. (poniedziałek)

09.00 – 10.00 Śniadanie

10.00 – 12.00 Sesja plenarna III

- Przedstawienie koncepcji międzynarodowych tras turystycznych

- Przedstawienie koncepcji trasy konnej na Szlaku Jana III Sobieskiego po stronie

ukraińskiej

- Przedstawienie koncepcji trasy pieszej na Szlaku Jana III Sobieskiego po stronie

ukraińskiej

- Przedstawienie koncepcji trasy samochodowej na Szlaku Jana III Sobieskiego po

stronie ukraińskiej

- Przedstawienie koncepcji trasy rowerowej na Szlaku Jana III Sobieskiego po stronie

ukraińskiej

- Design małej infrastruktury turystycznej Szlaku Jana III Sobieskiego

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 14.00 Sesja plenarna IV

- Międzynarodowa grupa robocza ds. rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego

- Unifikacja standardów międzynarodowych Szlaku Sobieskiego - oznakowanie

- Możliwości realizacji projektów transgranicznych i transnarodowych w okresie

programowania 2014-2020

- Możliwości rozwoju przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego

- Szlak Jana III Sobieskiego jako możliwość przyciągnięcia inwestycji dla

poszczególnych regionów

14.00 – 15.00 Obiad

 

*Uwaga! Plan konferencji podany według czasu ukraińskiego

Zapraszamy do zapoznania się z internetową wizulizacją tras turystycznych w Polsce i na Ukrainie.

Z wirtualnym przewodnikiem można zaplanować wycieczkę, poznać nowe miejsca i przeżyć niezapomnianą przygodę.

A to wszystko w duchu Jana III Sobieskiego.

 

Zrzut_ekranu_2016-01-08_13.27.53.png

ZAPYTANIE OFERTOWE

W SPRAWIE WYBORU KONSULTANTA NR 2

W RAMACH PROJEKTU PT.:

“Król Jest tylko jeden! Szlak Jana III Sobieskiego jako transgraniczny produkt turystyczny”

(„There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product”)

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

spiczyn, DNIA 28 KWIETNIA 2015

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego przez Gminę Spiczyn zgodnie z zarządzeniem nr 12.2014 Wójta Gminy Spiczyn z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I.ZAMAWIAJĄCY- JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Spiczyn, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Bernadetta Przybylska-Bartnik

Tel. (+48) 81 75 77 068, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji konsultanta nr 2 Międzynarodowego Centrum Obsługi Szlaku Jana III Sobieskiego, które stanowi działanie w projekcie pt.: “Król jest tylko jeden! Szlak Jana III Sobieskiego jako transgraniczny produkt turystyczny” („There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product”).

 1. Zadaniem konsultanta jest przeprowadzenie 3 jednodniowych seminariów tematycznych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce/na Ukrainie. Do lokalizacji, z których 3 zostanie przyporządkowanych konsultantowi nr 2 należy 6 miejscowości na Ukrainie (Złoczów, Olesko, Podhorce, Gliniany, Rohatyn, Berezany) oraz 2 miejscowości w Polsce (Tomaszów Lubelski, Wysokie). Celem seminariów jest przekazanie informacji o wypracowanych dla Szlaku Jana III Sobieskiego rozwiązaniach rozwojowych. W trakcie seminariów konsultant będzie zobligowany dbać o prawidłową informację i promocję projektu, zgodną z Instrukcją informowania i upubliczniania dla Projektów Zewnętrznych Wspólnot Europejskich.
 2. Opracowanie raportu ewaluacyjnego z przeprowadzonych seminariów tematycznych, prezentującego poziom wiedzy na temat możliwości współpracy transgranicznej na Szlaku Jana III Sobieskiego wśród uczestników seminariów w Polsce i na Ukrainie.
 3. Doprowadzenie do podpisania umów o przyszłej współpracy pomiędzy Międzynarodowym Centrum Obsługi Szlaku Jana III Sobieskiego i 10 jednostkami samorządu terytorialnego z Polski i Ukrainy.
 4. Konsultant jest zobligowany do uczestnictwa w konferencji zamykającej projekt.
 5. Miejscem pracy konsultanta będzie Międzynarodowe Centrum Obsługi Szlaku Jana III Sobieskiego zlokalizowane w miejscowości Zawieprzyce 121, 21-077 Spiczyn.
 6. W ramach projektu Zamawiający zapewnia konsultantowi podstawowy sprzęt biurowy (komputer, rzutnik multimedialny, ekran przenośny, urządzenie wielofunkcyjne), dostęp do Internetu, podstawowe materiały biurowe do druku.
 7. W gestii konsultanta pozostaje zapewnienie transportu w trakcie wyjazdów związanych z realizacją 3 seminariów tematycznych.
 8. Konsultant zostanie zatrudniony przez Zamawiającego na podstawie umowy zlecenia. Wykonawca nie może zlecić innemu podmiotowi wykonania całości lub części przedmiotu umowy .

III. TERMIN REALIZACJI

5 maja 2015 - 30 czerwca 2015 (2 miesiące)

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty wskazujące cenę brutto za 1 miesiąc pracy należy składać drogą e-mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 04.05.2015, do godz. 12.00.

V. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jedynym kryterium wyboru jest: Cena: 100%

ZAPYTANIE OFERTOWE

W SPRAWIE WYBORU KONSULTANTA NR 1

W RAMACH PROJEKTU PT.:

“Król Jest tylko jeden! Szlak Jana III Sobieskiego jako transgraniczny produkt turystyczny”

(„There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product”)

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

spiczyn, DNIA 28 KWIETNIA 2015

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego przez Gminę Spiczyn zgodnie z zarządzeniem nr 12.2014 Wójta Gminy Spiczyn z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I.ZAMAWIAJĄCY- JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Spiczyn, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Bernadetta Przybylska-Bartnik

Tel. (+48) 81 75 77 068, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji konsultanta nr 1 Międzynarodowego Centrum Obsługi Szlaku Jana III Sobieskiego, które stanowi działanie w projekcie pt.: “Król jest tylko jeden! Szlak Jana III Sobieskiego jako transgraniczny produkt turystyczny” („There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product”).

 1. Zadaniem konsultanta jest przeprowadzenie 5 jednodniowych seminariów tematycznych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce/na Ukrainie. Do lokalizacji, z których 5 zostanie przyporządkowanych konsultantowi nr 1 należy 6 miejscowości na Ukrainie (Złoczów, Olesko, Podhorce, Gliniany, Rohatyn, Berezany) oraz 2 miejscowości w Polsce (Tomaszów Lubelski, Wysokie). Celem seminariów jest przekazanie informacji o wypracowanych dla Szlaku Jana III Sobieskiego rozwiązaniach rozwojowych. W trakcie seminariów konsultant będzie zobligowany dbać o prawidłową informację i promocję projektu, zgodną z Instrukcją informowania i upubliczniania dla Projektów Zewnętrznych Wspólnot Europejskich.
 2. Konsultant jest zobligowany do uczestnictwa w konferencji zamykającej projekt.
 3. Miejscem pracy konsultanta będzie Międzynarodowe Centrum Obsługi Szlaku Jana III Sobieskiego zlokalizowane w miejscowości Zawieprzyce 121, 21-077 Spiczyn.
 4. W ramach projektu Zamawiający zapewnia konsultantowi podstawowy sprzęt biurowy (komputer, rzutnik multimedialny, ekran przenośny, urządzenie wielofunkcyjne), dostęp do Internetu, podstawowe materiały biurowe do druku.
 5. W gestii konsultanta pozostaje zapewnienie transportu w trakcie wyjazdów związanych z realizacją 5 seminariów tematycznych.
 6. Konsultant zostanie zatrudniony przez Zamawiającego na podstawie umowy zlecenia. Wykonawca nie może zlecić innemu podmiotowi wykonania całości lub części przedmiotu umowy .

III. TERMIN REALIZACJI

5-31 maja 2015 (1 miesiąc)

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty wskazujące cenę brutto za 1 miesiąc pracy należy składać drogą e-mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 04.05.2015, do godz. 12.00.

V. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jedynym kryterium wyboru jest: Cena: 100%

Gmina Spiczyn zaprasza do składania ofert w odpowidzi na ogłoszenie o zamówieniu którego przedmiotem jest zapewnienie usługi tłumaczenia pisemnego tekstów w zakresie języka ukraińskiego (maksymalnie 200 stron obliczeniowych) w ramach projektu pt. „Król jest tylko jeden! Szlak Jana III Sobieskiego jako transgraniczny produkt turystyczny”.

 

Pełna tresć ogłoszenia w załączniku

W związku z pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego w  sprawie dostawy materiałów dla uczestników seminariów tematycznych z dnia 15.01.2015 roku Gmina spiczyn jako zamawiający przedkłada uszczegółowienie dotyczące przedmiotowego zamówienia.

Notatnik- notatnik A4, liczba kartek 20, klejony po krótszym boku, kolor nadruku czarny, przekładka kartonowa od spodu.
Długopis- metalowy ( pomarańczowy)  z grawerem laserowym dwustronnie
Teczka papierowa- A4 ze skrzydełkami zadrukowany CMYK ( 4+ 0), karton 250-300g/m2 z białym spodem
Torba papierowa- A4 jednostronnie zadrukowana sitodrukiem, uszy ze zwijanego papieru, kolor nadruku- czarny, kolor torby ( biały lub szary)

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym oraz składania ofert w sprawie dostawy materiałów dla uczestników seminarów 

 w ramach projektu pt. "Król jest tylko jeden! Szlak Jana III Sobieskiego jako transgraniczny produkt turystyczny". Termin składania ofert do 21.01.2014 r.

 

Pełne zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym oraz składania ofert w sprawie opracowania wizualizacji 4 tras turystycznych  SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO (JIIIS) w formie interaktywnej mapy multimedialnej w ramach projektu pt. "Król jest tylko jeden! Szlak Jana III Sobieskiego jako transgraniczny produkt turystyczny"

 

Pełna treść zapytania ofertowego

Formularz oferty

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

Partner projektu "Król jest tylko jeden! Szlak jana III Sobeiskiego jako transgraniczny produkt turystyczny." Żólkiewska Rada Miejska ogłosiła zapytanie ofertowe na realizację 27 minutowego filmu z elementami 3D na podstawie gotowego scenariusza. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia.

 

Pełny tekst ogłoszenia w języku ukraińskim

Startpoprz.1234nast.End
Page 1 of 4